Vsiljeno nihanje in resonanca
 

Vsiljeno nihanje in resonanca vaja 3


Otroška gugalnica ima vrv dolžine 3 m. Na gugalnici sedi Jaka z maso 30 kg. Sprva počasi niha z amplitudo 0,5 m, nato se prične poganjati. Pri vsakem nihaju doda energijo 15 J. Kolikšna je amplituda njegovega nihanja po desetih nihajih? Gugalnico smatraj, kot da je matematično nihalo. 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana