Matura 2019, spomladanski rok, višji nivo
 

Matura 2019, spomladanski rok, višji nivo vaja 3


Za poljubno realno število x definiramo geometrijsko zaporedje, katerega prvi člen je enak x, drugi člen pa je enak .


  • Poiščite vsa realna števila x, za katera je drugi člen enak 15. Nalogo rešite brez uporabe računala.


  • Poiščite vsa realna števila x, za katera je pripadajoča geometrijska vrsta konvergentna. Nalogo rešite brez uporabe računala.


  • Naj bo in naj ima pripadajoče geometrijsko zaporedje splošni člen . Poiščite najmanjše naravno število n, za katerega je razlika manjša od . 

glavni avtor in urednik gradiva: Pitagora - inštrukcije Mateja Radkovič s.p.