Matura 2012, spomladanski rok, višji nivo
 

Matura 2012, spomladanski rok, višji nivo vaja 2


Dano je geometrijsko zaporedje . Splošni člen označimo z .


  • Izračunajte vsoto geometrijske vrste


  • Zapišite splošni člen danega zaporedja. Kateri člen danega zaporedja je enak ?


  • Ugotovite, kateri členi zaporedja so večji od in manjši od ?


  • Zapišite splošni člen aritmetičnega zaporedja . Seštejte prvih trideset členov tega zaporedja.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Pitagora - inštrukcije Mateja Radkovič s.p.