Vsiljeno nihanje in resonanca
 

Vsiljeno nihanje in resonanca vaja 2


Z brnačem vzbujamo vzmetno nihalo, kot kaže slika. Frekvenco spreminjamo tako, da brnač niha s frekvencami od 0 do 80 Hz. S frekvenco se spreminja amplituda nihanja vzmetnega nihala, kot kaže graf na sliki desno. Na vzmetnem nihalu je utež z maso 0,01 kg. Kolikšna je konstanta vzmeti? 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana