Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


Predmetni odvisnik se v nemščini imenuje Objektsatz. To je odvisni stavek v podredno zloženi povedi. S predmetnim odvisnikom je razložen predmet glavnega stavka.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Predmeti odvisnik izraža predmet glavnega stavka. Po predmetnem odvisniku se vprašamo z vprašalnico komu ali čemu in koga ali kaj.V nadaljevanju si oglejmo, kako tvorimo predmetni odvisnik.


Tvorba predmetnega odvisnikaPodredni stavki se vedno začnejo s podrednimi vezniki (unterordnende Konjunktionen). Pri predmetnem odvisniku pa lahko uporabimo:

 • dass (da),

 • ob (ali),

 • oziralni zaimki (die, der, das ...),

 • prislove ali zloženke s predlogi (womit, worauf, worüber ...),

 • različne vprašalnice (kdo, kaj, zakaj, kdaj ...).


Veznik ob, zloženke s predlogi in različne vprašalnice smo obravnavali že pri vprašalnem odvisniku. Tudi oziralne zaimke smo že obravnavali pri oziralnem odvisniku, zato jih na tem mestu izpustimo, saj se obnašajo povsem enako. V tem gradivu se bomo osredotočili le na veznik dass.Poglejmo nekaj primerov predmetnih odvisnikov.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Kadar uporabimo predmetni odvisnik, stojijo v glavnem stavku večinoma glagoli, kot so:

 • glauben (misliti),

 • hoffen (upati),

 • meinen (meniti)

 • sagen (reči),

 • verstehen (razumeti),

 • wissen (vedeti).


Predmetni odvisnik lahko stoji pred ali za glavnim stavkom.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Besedni red v odvisniku je zmeraj enak:


Besedni red v predmetnem odvisniku je:


veznik + osebek + predmet / prislovno določilo + povedekKadar je v stavku uporabljen deljiv glagol, se v odvisnem stavku osebna glagolska oblika in predpona združita in pišeta skupaj.Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »Kadar tvorimo sestavljeni preteklik z modalnim glagolom, pomožni glagol haben v odvisnem stavku ne pride povsem na konec stavka, temveč pred glavni glagol in modalni glagol.Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


V glavnem stavku pa je besedni red odvisen od tega:

 • ali glavni stavek stoji pred odvisnikom

 • ali za odvisnikom.


Če stoji glavni stavek v povedi pred odvisnikom, potem je osebna glagolska oblika, ki je izražena s povedkom, na 2. mestu:


Če stoji glavni stavek pred odvisnikom, potem je besedni red v glavnem stavku:


osebek + povedek + prislovno določilo + predmetČe pa stoji glavni stavek v povedi za odvisnikom, potem se besedni red spremeni - osebek in povedek zamenjata mesti.


Če glavni stavek stoji za odvisnikom, potem je besedni red v glavnem stavku:


povedek + osebek + prislovno določilo + predmetPrimer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Kadar je osebek v glavnem in odvisnem stavku enak in je v povedi uporabljen sedanjik ali prihodnjik, lahko predmetni odvisnik skrajšamo. V tem primeru se osebek v odvisnem stavku izpusti, glagol odvisnika pa se priključi v nedoločniku s predlogom zu.glavni stavek + odvisni stavek (zu + nedoločnik)Poglejmo primer predmetnega odvisnika s predlogom zu.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »glavni avtor in urednik gradiva: Dejan Klančič s.p.