Množenje vektorja s številom
 

Množenje vektorja s številom vaja 15


Izračunajte vrednost izraza za in


 

glavni avtor in urednik gradiva: janja čeh