Množenje vektorja s številom
 

Množenje vektorja s številom vaja 16


Na sliki so sile in , ki imajo prijemališče v težišču telesa z maso 100kg in za katere velja: .
  • Kolikšna je velikost rezultante vseh sil?

  • Kolikšen je kot pod katerim se telo giblje, glede na smer največje sile?

  • Kolikšen je pospešek telesa? Pomagajte si z drugim Newtonovim zakonom 

glavni avtor in urednik gradiva: janja čeh