Množenje vektorja s številom
 

Množenje vektorja s številom vaja 17


Naj bosta A in B različni točki na premici p, točka C razpolovišče daljice AB in točka D razpolovišče daljice AC. Z vektorjem izrazite vektorje:

 

glavni avtor in urednik gradiva: janja čeh