Množenje vektorja s številom
 

Množenje vektorja s številom vaja 9


Naj bo AB daljica z dolžino 6 cm. Na njeni nosilki narišite točke C, D in E, da bo veljalo:

 

glavni avtor in urednik gradiva: janja čeh