Množenje vektorja s številom
 

Množenje vektorja s številom vaja 10


Na številski premici so dane točke A(0), B(1) in D(2). Z vektorjem zapišite vektorja:


 

glavni avtor in urednik gradiva: janja čeh