Množenje vektorja s številom
 

Množenje vektorja s številom vaja 11


Na številski premici so dane točke A(0), B(1) in C(-3). Z vektorjem zapišite vektor .


 

glavni avtor in urednik gradiva: janja čeh