Množenje vektorja s številom
 

Množenje vektorja s številom vaja 33


Točka D deli stranico AC trikotnika ABC v razmerju . Razpolovišče daljice DB označite z E. Z vektorjema in izrazite vektorje:


 

glavni avtor in urednik gradiva: janja čeh