Množenje vektorja s številom
 

Množenje vektorja s številom vaja 32


Z vrha 20m dolgega klanca z naklonskim kotom se spusti kolesar.


  • V kolikšnem času se kolesar pripelje do vznožja klanca, če med vožnjo ne zavira in se ne poganja (trenje in zračni upor zanemarimo)?

  • S kolikšno hitrostjo se kolesar pripelje do vznožja klanca, če med vožnjo ne zavira in se ne poganja (trenje in zračni upor zanemarimo)?


Pri računanju uporabite drugi Newtonov zakon in enačbe . 

glavni avtor in urednik gradiva: janja čeh