Množenje vektorja s številom
 

Množenje vektorja s številom vaja 27


V paralelogramu ABCD, naj točka E razpolavlja stranico AD, točka F pa stranico BC. Pokažite, da velja:


 

glavni avtor in urednik gradiva: janja čeh