Množenje vektorja s številom
 

Množenje vektorja s številom vaja 28


Dan je pravokotnik ABCD, s podatki: .


  • Narišite dan pravokotnik in razpolovišče diagonal označite s S

  • Narišite vektorje ter in jih izrazite z vektorjema in

  • za kateri realni števili k in l je

  • zapišite enotski vektor v smeri vektorja


 

glavni avtor in urednik gradiva: janja čeh