Množenje vektorja s številom
 

Množenje vektorja s številom vaja 24


Točka I naj bo razpolovišče stranice FG, točka J razpolovišče stranice DH in točka K središče pravokotnika CDGH v kvadratu ABCDEFGH (točka E leži nad točko A). Z vektorji in zapišite vektor 

glavni avtor in urednik gradiva: janja čeh