Množenje vektorja s številom
 

Množenje vektorja s številom vaja 25


Točka I naj bo razpolovišče stranice FG, točka J razpolovišče stranice DH in točka K središče pravokotnika CDGH v kvadratu ABCDEFGH (točka E leži nad točko A). Z vektorji in zapišite vektor . 

glavni avtor in urednik gradiva: janja čeh