Preverjanje znanja za 1. šolsko nalogo - telesa
 

Preverjanje znanja za 1. šolsko nalogo - telesa vaja 21


Izračunajte prostornino in površino štiristrane piramide, ki ima za osnovno ploskev kvadrat s stranico 8 cm. Stranska ploskev pa z osnovno ploskvijo oklepa kot .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Nuša Cvelbar