Preverjanje znanja za 1. šolsko nalogo - telesa
 

Preverjanje znanja za 1. šolsko nalogo - telesa vaja 20


Višina enakorobe tristrane piramide ima enako dolžino kot višina osnovne ploskve te piramide. Izračunajte prostornino piramide, če je njena površina .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Nuša Cvelbar