Rešene vaje za poglavje:
 

Ploščina in obseg pravokotnika in paralelograma

download pdf
  Prikaži teorijo [1]