Rešene vaje za poglavje:
 

Sklanjatev pridevnika

download pdf
  Prikaži teorijo [1]