Preverjanje znajna - linearna funkcija
 

Preverjanje znajna - linearna funkcija vaja 1


V ravnini sta dani točki , in . Izračunaj koordinati točke tako, da bo ploščina trikotnika enaka 10 in bo točka ležala na abscisni osi.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Vinko Medic