Preverjanje znajna - linearna funkcija
 

Preverjanje znajna - linearna funkcija vaja 2


Napiši enačbo premice, ki ima ničlo -3 in je vzporedna s premico , v vseh treh oblikah.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Vinko Medic