Preverjanje znanja - polinomi
 

Preverjanje znanja - polinomi vaja 1


Dana sta polinoma in .

  • Deli polinom s polinomom ter zapiši količnik in ostanek .

  • Določi števila a, b, c in d tako, da bo veljalo:


 

glavni avtor in urednik gradiva: mojca plut