Preverjanje znanja - polinomi
 

Preverjanje znanja - polinomi vaja 2


Polinom tretje stopnje ima vodilni koeficient 2, dvojno ničlo -1 in enojno ničlo 3. Zapiši dani polinom kot vsoto enočlenikov.


 

glavni avtor in urednik gradiva: mojca plut