Preverjanje znanja - polinomi
 

Preverjanje znanja - polinomi vaja 10


10. Dan je polinom .

  • Izračunaj ničle tega polinoma.

  • Zapiši koordinate točke N, v kateri graf polinoma seka ordinatno os in graf

    nariši.

  • Izračunaj neznani koordinati točk A(1,y) in B(x,-4) tako, da bosta točki A

    in B ležali na grafu funkcije .


 

glavni avtor in urednik gradiva: mojca plut