Preverjanje znanja - polinomi
 

Preverjanje znanja - polinomi vaja 11


11. Dan je polinom .

  • Določi ničle in presečišče grafa z ordinatno osjo.

  • Nariši graf.

  • Izračunaj presečišče grafa s premico .


 

glavni avtor in urednik gradiva: mojca plut