Primer C
 

Primer C vaja 4


Dane so točke trikotnika : in .


  • V koordinatnem sistemu nariši trikotnik in označi stranice.


  • Izračunaj ploščino trikotnika


  • Izračunaj stranico b in zapiši središče


 

glavni avtor in urednik gradiva: Anton Žnidar