Polinomi
 

Polinomi vaja 2


Dan je polinom:
  • Pokaži, da je njegova ničla in poišči še preostale ničle.

  • Zapiši koordinate točke , v kateri graf seka ordinatno os in graf tudi nariši.

  • Določi taki koordinati točk in , da bosta točki ležali na grafu polinoma. 

glavni avtor in urednik gradiva: IZTOK PRAČEK