Polinomi
 

Polinomi vaja 3


Poišči količnik in ostanek pri deljenju polinoma z .


 

glavni avtor in urednik gradiva: IZTOK PRAČEK