Vsota vseh dolžin robov kvadra je . Izračunajte površino in prostornino tega kvadra, če so dolžine robov v razmerju a : b : c = 6 : 2 : 5.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Nuša Cvelbar