Miha je sestavil telo iz enotskih kock, kot prikazuje slika. Izračunajte njegovo površino ter prostornino. 

glavni avtor in urednik gradiva: Nuša Cvelbar