V kakšnem razmerju sta površini kvadra z robovi 300 cm, 2,5 dm in 0,4 m in kocke, ki ima enako prostornino kot kvader.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Nuša Cvelbar