Kocka ima isto površino kot kvader z robovi a = 12,5 cm, b = 4,5 cm in c = 3,5 cm. Izračunajte rob kocke ter njeno prostornino.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Nuša Cvelbar