Spreganje glagolov s stalnimi predlogi fb
 

Pronominaladverbien - Zaimenski prislovi
Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


Zaimenski prislovi so posebni prislovi, ki so sestavljeni iz prislova da(r) ali wo(r) in točno določenega predloga.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Ko povežemo prislov da ali wo s predlogom, ki se začne na samoglasnik, zaradi lažne izgovorjave dodamo medpono -r-.


Zaradi lažje izgovorjave dodamo medpono -r-, ko prislov da ali wo povežemo s predlogom, ki se začne na samoglasnik.Predlog je odvisen od glagola, s katerim tvori stalno besedno zvezo.


Uporaba zaimenskih prislovovTe prislove uporabljamo namesto besedne zveze, ki je sestavljena iz samostalnika in predloga.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Poenostavljeno lahko rečemo, da uporabljamo zaimenski prislov vedno, ko se nanašamo na:


 • stvari


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • pojme


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Zaimenski prislov uporabljamo tudi, ko se nanašamo na cele stavke.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Izjema so oziralni odvisniki. Ko se s celim stavkom nanašamo na stvar ali pojem, v vlogi veznika ne uporabimo zaimenskega prislova, temveč:Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Ko se nanašamo na:

 • osebe ali

 • živa bitja,

ne uporabimo zaimenskega prislova, temveč predlog in osebni zaimek v ustreznem sklonu.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Izjema so predmeti, ki jih konkretno navedemo in tako ločimo od ostalih predmetov.Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Zaimenski prislovi s prislovom da(r)Na seznamu so navedeni najpogosteje rabljeni zaimenski prislovi s prislovom da(r), ki jih uporabljamo v trdilnih stavkih.Zaimenski prislovi s prislovom wo(r)Na seznamu so navedeni najpogosteje rabljeni zaimenski prislovi s prislovom wo(r), ki jih uporabljamo v vprašalnih stavkih.

glavni avtor in urednik gradiva: Dejan Klančič s.p.