Preverjanje pred pisno nalogo - polinomi
 

Preverjanje pred pisno nalogo - polinomi vaja 22


Izračunaj podane računske operacije:

za polinome 

glavni avtor in urednik gradiva: Ana ČEVDEK