Kolinearni in komplanarni vektorji
 

Kolinearni in komplanarni vektorji vaja 15


Izračunajte vrednosti skalarjev k in l, če veste, da vektorja in nista kolinearna:


 

glavni avtor in urednik gradiva: janja čeh