Kolinearni in komplanarni vektorji
 

Kolinearni in komplanarni vektorji vaja 14


Naj bodo A, B, C in D oglišča tetraedra ABCD, točka E naj bo razpolovišče stranice BD, točka F razpolovišče stranice CD in točka G težišče trikotnika ABC. Z vektorji
izrazite vektor:


 

glavni avtor in urednik gradiva: janja čeh