Kolinearni in komplanarni vektorji
 

Kolinearni in komplanarni vektorji vaja 24


Dan je paralelogram ABCD. Točka E leži na stranici AB tako, da je , točka F pa na stranici BC, tako da je , točka G je presek daljic AF in EC. Pokažite, da je .


 

glavni avtor in urednik gradiva: janja čeh