Kolinearni in komplanarni vektorji
 

Kolinearni in komplanarni vektorji vaja 25


Naj bo ABCD paralelogram s stranicama in . Točka E deli stranico AD v razmerju . Nosilka stranice AB in premica skozi točki CE se sekata v točki F.


  • Vektor izrazite z vektorjem .

  • Izračunajte dolžino vektorja . 

glavni avtor in urednik gradiva: janja čeh