Kolinearni in komplanarni vektorji
 

Kolinearni in komplanarni vektorji vaja 3


Dani so vektorji in . Vse vektorje izrazite z vektorjema in . Kaj sestavljata vektorja in ? 

glavni avtor in urednik gradiva: janja čeh