Kolinearni in komplanarni vektorji
 

Kolinearni in komplanarni vektorji vaja 2


Dan je pravilni šestkotnik ABCDEF. Z vektorjema in izrazite vektorje:


 

glavni avtor in urednik gradiva: janja čeh