Kolinearni in komplanarni vektorji
 

Kolinearni in komplanarni vektorji vaja 12


Točka E je razpolovišče osnovnice AB trapeza ABCD, točka F pa deli daljico DC v razmerju . V trapezu je , in . Z vektorjema in izrazite vektorje:


 

glavni avtor in urednik gradiva: janja čeh