Kolinearni in komplanarni vektorji
 

Kolinearni in komplanarni vektorji vaja 11


Dana je daljic AB in točka S, ki je njeno razpolovišče. Pokažite, da za poljubno točko T velja, da je .


 

glavni avtor in urednik gradiva: janja čeh