Kolinearni in komplanarni vektorji
 

Kolinearni in komplanarni vektorji vaja 10


Naj bo T težišče trikotnika ABC. Pokažite, da za poljubno točko O velja:


 

glavni avtor in urednik gradiva: janja čeh