Kolinearni in komplanarni vektorji
 

Kolinearni in komplanarni vektorji vaja 1


Dana je mreža kocke.
Z baznima vektorjema in izrazite vektorje:
 

glavni avtor in urednik gradiva: janja čeh