Skalarni produkt v pravokotnem koordinatnem sistemu
 

Skalarni produkt v pravokotnem koordinatnem sistemu vaja 10


V koordinatnem sistemu narišite trikotnik z oglišči , in . Pokažite, da je trikotnik pravokoten in izračunajte njegovo ploščino.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Brenčič