Skalarni produkt v pravokotnem koordinatnem sistemu
 

Skalarni produkt v pravokotnem koordinatnem sistemu vaja 11


Dana sta vektorja


Zapišite vektor . Izračunajte:

  • skalarni produkt

  • kot med vektorjema in

Velikost kota zaokrožite na stotinko stopinje natančno.


 

glavni avtor in urednik gradiva: janja čeh