Skalarni produkt v pravokotnem koordinatnem sistemu
 

Skalarni produkt v pravokotnem koordinatnem sistemu vaja 30


V koordinatnem sistemu sta narisana vektorja in . Narišite vektor . Kolikšni sta točni dolžini vektorjev in ? Koliko meri kot med in (rezultat zaokrožite na stotinko stopinje)? 

glavni avtor in urednik gradiva: janja čeh