Skalarni produkt v pravokotnem koordinatnem sistemu
 

Skalarni produkt v pravokotnem koordinatnem sistemu vaja 31


Točke , , in so oglišča trapeza. Narišite ga v dani koordinatni sistem. Izračunajte dolžino stranice , skalarni produkt in velikost kota . Dolžino stranice in skalarni produkt izračunajte natančno, kot pa zapišite zaokroženo na minute.


 

glavni avtor in urednik gradiva: janja čeh